فرم ارزیابی ویزا و مهاجرت به استرالیا
متقاضی محترم، لطفاً فرم زیر را تکمیل فرمایید

تقاضای ورود به کشور به استرالیا از طریق کدام یک از راههای زیر را دارید؟ *

ویزای کاری

ویزای سرمایه گذاری

پذیرش و ویزای تحصیلی

ویزای توریستی یا ویزای موقت پزشکان

ویزای خویشاوند نزدیک (شامل ویزای ازدواج، والدین، فرزندان و غیره)

مدرک تحصیلی *
آیا در ۲ سال گذشته در آزمون آیلتس (یا معادل آن) شرکت کرده اید؟ *
آیا در ۲ سال گذشته در آزمون آیلتس (یا معادل آن) شرکت کرده اید؟ *
آیا سابقه اشتغال به کار مرتبط با رشته تحصیلی خود را دارید؟ *
وضعیت تاهل شما *
آیا همسر شما سابقه اشتغال به کار مرتبط با رشته تحصیلی خود را دارند *
آیا در ۲ سال گذشته در آزمون آیلتس (یا معادل آن) شرکت کرده اید؟ *
نمرات آیلتس (یا معادل)
 IELTS or equal
نمره کل
Listening
Writing
Speaking
Reading
آیا خویشاوند نزدیکی در استرالیا دارید؟ *
آیا در استرالیا فرزند ، فامیل و یا اقوام نزدیک دارید؟ *